Aandachtsgebieden

Deze pagina bevat de volgende onderdelen;

  • De ziekte van Parkinson
  • Chronische pijn
  • Netwerk chronische pijn
  • Werkgerelateerde klachten
  • Artrose
  • Slaap

De ziekte van Parkinson

De praktijk is aangesloten bij ParkinsonNet Apeldoorn.

Het ParkinsonNet bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen (Parkinsonismen). De netwerken zijn gecentreerd rond één of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen, in dit geval Gelre ziekenhuizen.

Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, uit bed komen, spreken of eten. Door deze verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling. De betrokkenheid van iedere zorgverlener is afhankelijk van de problemen die de patiënt ervaart. Het is van belang dat de betrokken zorgverleners specifiek deskundig zijn en dat de verschillende behandelingen goed op elkaar worden afgestemd.

Oefentherapie bij de ziekte van Parkinson is in de meeste gevallen vooral gericht op het verbeteren of in stand houden van de zelfredzaamheid, bijvoorbeeld op het gebied van lopen of dagelijkse handelingen zoals het opstaan uit bed of uit een stoel. Wanneer er sprake is van pijnklachten zal ook daar aandacht aan besteed worden.

Voor meer informatie: www.parkinsonnet.nl

Chronische Pijn

Samen op weg naar beter

Pijn is een waarschuwing van het lichaam dat er iets niet in orde is en dat daar iets aan gedaan moet worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak gaat deze pijn weer over. Acute pijn is dus nuttig. Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan 6 weken blijven bestaan, terwijl de oorzaak van de pijn verdwenen is. De pijn heeft dan geen waarschuwingsfunctie meer en er is geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijk letsel.

De pijn gaat als het ware een eigen leven leiden, met gevolgen voor het dagelijks leven. U gaat bijvoorbeeld bepaalde bewegingen vermijden uit angst voor de pijn, omdat deze als acute pijn blijft aanvoelen. Of u bijt zich juist door de pijn heen, wat bij heftige pijn moeilijk of niet vol te houden is. Goede begeleiding door een therapeut die zich geschoold heeft in chronische pijn kan u helpen weer grip te krijgen op uw klachten

Netwerk Chronische Pijn

Samen op weg naar beter

Het netwerk chronische pijn is een landelijk netwerk van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Het is ontstaan vanuit het netwerk Stedendriehoek in de regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen, wat in 2011 is opgericht.

Het doel van het netwerk is het begeleiden van mensen met chronische pijn op een professionele en uniforme manier, om daarmee bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven en bewegen.

Alle oefentherapeuten binnen het netwerk zijn hiervoor geschoold en werken volgens een protocol dat speciaal ontwikkeld is voor de behandeling van mensen met chronische pijnklachten. Door onderlinge samenwerking en een goede afstemming met andere behandelaars wordt een hoge mate van kwaliteit en efficiency nagestreefd.

Er wordt samengewerkt met o.a. Klimmendaal, revalidatieartsen, pijnpoli/anesthesiologen, reumatologen, reumaconsulente en andere behandelaars in de eerste lijn gespecialiseerd in het behandelen van chronische pijn.

Ook is het vanaf september 2019 ook mogelijk om de VR bril van Reducept te gebruiken om invloed uit te oefenen op de pijn.

www.netwerkchronischepijn.nl

Informatie Patiënten

Oefentherapie Cesar|Mensendieck is een paramedische behandelmethode op het gebied van houding, beweging en bewustwording hoe u met uw lichaam en klachten omgaat. Centraal staat wat u zelf kunt doen om meer grip op uw klachten te krijgen en de gevolgen van de klachten op uw dagelijks functioneren te verminderen. In de behandeling wordt naast actieve oefentherapie aandacht besteed aan de manier waarop u met uw klachten om gaat, , de balans belasting/belastbaarheid, ontspanning en het weer opbouwen van uw activiteiten.

De behandeling

Er wordt gestart met een intake en onderzoek. Hierin wordt duidelijk wat uw klachten zijn, hoe u deze ervaart en hoe u in het dagelijks leven met de klachten omgaat. Na afloop worden er samen met u haalbare doelen opgesteld. Belangrijk is waar ú aan wilt werken.

De behandeling is altijd individueel en afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Centraal in de behandeling staat: wat is chronische pijn en hoe kunt u op een andere manier met uw pijnklachten omgaan. Hierbij leert u gebruik te maken van uw eigen mogelijkheden ondanks de beperking van uw pijn. Hierin wordt u gecoacht door uw oefentherapeut. Samen met de oefentherapeut gaat u met uw eigen doelen aan de slag.

Daarnaast wordt er gewerkt aan het herstellen van de algehele balans. Door pijnklachten reageert uw lichaam anders, sommige mensen ontzien zichzelf, andere negeren belangrijke signalen van het lichaam, onzekerheid kan toenemen evenals stress en of spierspanningklachten. Hierdoor kunnen de pijnklachten juist ongewild toenemen.

Doel van de behandeling

De behandeling is niet gericht op pijnvermindering, maar het aanleren van vaardigheden om met de pijn om te gaan. In de behandeling wordt via concrete doelen gewerkt aan het verbeteren van de vaardigheden die voor u belangrijk zijn. Dat betekent voor de één bijvoorbeeld beter kunnen fietsen en voor de ander beter met spanningen omgaan. Belangrijk is dat u kritisch leert kijken naar uw eigen functioneren en bewust wordt van wat u kunt veranderen. Zo leert u gebruik te maken van uw eigen mogelijkheden en rekening te houden met beperkingen.

Tijdens de behandeling wordt een actieve deelname verwacht van u als cliënt. Na drie maanden worden de resultaten met u besproken, vindt overleg plaats met uw verwijzer en wordt wanneer nodig de behandeling aangepast.

Voor meer informatie over het chronische pijnprotocol: www.netwerkchronischepijn.nl

Werkgerelateerde klachten

Werkgerelateerde klachten ofwel arbeidsrelevante klachten zijn klachten die het werk negatief beïnvloeden, waardoor iemand zijn werkzaamheden moeilijk, niet of maar gedeeltelijk kan uitvoeren.  Bekende voorbeelden van arbeidsrelevante klachten zijn lage rugklachten, nek- / schouderklachten en armklachten (KANS/ RSI). Veelal ontstaan deze klachten door statische belasting (langdurig in dezelfde houding werken), repeterend werk (langdurig dezelfde handelingen uitvoeren), stress/hoge werkdruk of omstandigheden die niet optimaal gebruikt worden of zijn (bv. de werkplek, hulpmateriaal).

Om de (aangepaste) werkzaamheden goed in te kunnen vullen kan Nienke ( oefentherapeut en bedrijfssoefentherapeut) ook het reïntegratieproces begeleiden.

Artrose

De praktijk is aangesloten bij het artrose netwerk.

Het artrose netwerk is een netwerk van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck die mensen van 50 jaar en ouder bij wie artrose is geconstateerd volgens een behandelprotocol behandelen. Het protocol is ontwikkeld om een interactieve behandelmethode aan te reiken voor cliënten met artrose. Artrose valt als indicatie niet onder de lijst chronische aandoeningen en hiervoor is dus een afgerond behandelplan en doel noodzakelijk.

Het protocol beschrijft de behandelmethode van cliënten met artroseklachten die beperkingen hebben in activiteiten en/of participatie. Het heeft oog voor individuele problemen en levert hier maatwerk voor. Er zijn geen apparaten nodig voor de uitvoering, zodat geen therapieafhankelijkheid ontstaat ten opzichte van de therapeut. De hulpvraag van de cliënt is het belangrijkste gegeven tijdens de behandeling. Het leren nemen van eigen verantwoordelijkheid is een onmisbaar onderdeel van de therapie.

Als ondersteuning van het protocol is er voor cliënten een website gemaakt: www.artrose-netwerk.nl Op deze website kunnen cliënten, die het behandelprogramma gaan volgen, inloggen met een code, die zij krijgen van hun oefentherapeut. Hierdoor krijgen zij toegang tot extra informatie over artrose en overzichten met oefeningen.

 

Slaap

Paula en Nienke zijn allebei geschoold als slaapoefentherapeuten en behoren tot het netwerk van Slaapoefentherapeuten.

Als u slaap problemen ervaart doordat u niet kunt inslapen, vaak wakker wordt en of niet door kunt slapen kunt u zich tot hen wenden. Door allereerst uit te leggen hoe slaap werkt en de dag avond en nachtpatronen te bespreken wordt er vaak al veel duidelijk. Ook wordt u geleerd hoe om te gaan met niet-helpende gedachten, piekeren en leert u te ontspannen.