Nieuws

Intake en behandeling mogelijk tijdens deze Coronacrisis!

Sinds 4 mei 2020 is fysiek behandelen weer mogelijk, met in achtneming van alle veiligheidsmaatregelen.  Ook blijft de mogelijkheid bestaan om de behandeling via beeldbellen en e-health voort te zetten. Deze keuze wordt met u besproken als u zich aanmeld bij ons via de mail of telefoon: info@oefentherapiemensendieck-welgelegen.nl dan wel via 055-3663733

Meewerken Efrosubsidie project e-health en Reducept, een virtual reality bril vanaf september 2019:

De praktijk werkt vanaf september 2019 mee aan de Pilot van het Efrosubsidieproject chronische pijn. Dit houdt in dat we door middel van een persoonlijke gezondheidsomgeving e-health modules beschikbaar kunnen stellen, zodat u verdiepende informatie over chronische pijn thuis kunt doornemen en opdrachten kunt maken die bijdragen aan het omgaan met chronische pijn. Ook is het mogelijk om via een chat contact te zoeken met de oefentherapeut. Als u hier belangstelling voor heeft kunt u dit aangeven bij Nienke en wordt u als u in behandeling bent per mail uitgenodigd door haar.

Ook werken we vanaf september 2019 met de VR bril van Reducept. Een virtual reality bril die, naast de behandeling, door middel van educatie en spelletjes er voor kan zorgen dat u minder pijn gaat ervaren. U kunt aangeven bij Nienke of u hiermee wilt werken