Vergoedingen

Wordt de behandeling vergoed?

Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarom is het aan te raden een goede aanvullende verzekering af te sluiten.
Bij de dekking voor oefentherapie wordt in de basisverzekering onderscheid gemaakt tussen jongeren tot 18 jaar en volwassenen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor 2015 als basisregel dat de eerste 18 behandelingen oefentherapie gedekt worden door de basisverzekering. Als er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basisverzekering worden vergoed maar vanuit de aanvullende verzekering.

Volwassenen Niet chronische aandoeningen

Uit de basisverzekering wordt oefentherapie voor niet chronische aandoeningen niet vergoed. Er is alleen een vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt is afhankelijk van het aanvullende pakket.

Volwassenen – Chronische aandoeningen vernoemd op de chronische lijst

Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel oefentherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen bij een aandoening van de chronische lijst moet u zelf betalen of komen uit de aanvullende verzekering, afhankelijk van het pakket.
Voor de chronische lijst verwijzen we u naar www.vvocm.nl