Oefentherapie

Wat is oefentherapie Mensendieck?

Oefentherapie Cesar en Mensendieck is een actieve oefentherapie waarbij de client zich bewust wordt gemaakt hoe hij zijn lichaam in het dagelijks leven gebruikt, ervaart wat daar belastend aan is (welke structuren te veel/te weinig belast worden en balans spanning/ontspanning).

Vandaar uit wordt een oefenprogramma opgestart om de algehele balans te herstellen en tegelijker tijd leert de client hoe hij beter kan functioneren in dagelijks leven en werk. Oefentherapie C&M is gebaseerd op het gedragsveranderingsproces, waarbij de hele client centraal staat en er dus gewerkt wordt vanuit een holistische benadering.

Actief: de client wordt door middel van de stappen open staan, begrijpen en willen gecoached om actief met het proces bezig te gaan.

Bewustwording: door zelf te doen, te zien, te voelen en te ervaren gaat de client zelf de beslissing nemen dat het belangrijk is om te veranderen (lichamelijk en psychisch) Daarmee wordt de stap “willen” ingevuld.

Balans: door middel van het oefenprogramma wordt er gewerkt aan het herstellen van de algehele balans. Hiermee bedoelen we spierversterkende en/of spierontspannende oefeningen, het verbeteren van de conditie, maar ook balans herstellen tussen rust en activiteit, tussen spanning en ontspanning en balans in de dagindeling/besteding.

Dagelijkse activiteiten: Als de basisvaardigheden zijn aangeleerd gaat de cliënt bewust bezig om zijn dagelijkse activiteiten op een andere manier in te vullen. Belangrijk is dat de cliënt kritisch kijkt naar zijn eigen functioneren en bewust wordt wat hij kan veranderen. De cliënt leert gebruik maken van zijn eigen mogelijkheden en rekening houden met eventuele beperkingen.

Kortom: zelf doen, zelf bewust, zelfstandig, verantwoordelijk werken aan een therapie onafhankelijkheid

Kwaliteitszekerheid

De therapeuten van de praktijk oefentherapie Mensendieck Welgelegen staan geregistreerd in het landelijk Kwaliteitsregister voor Paramedici en zijn lid van de beroepsvereniging VvOCM. Naast het gestructureerd volgen van bij- en nascholing, nemen de therapeuten actief deel aan intercollegiale overleggroepen en samenwerkingsverbanden. De ontwikkelingen van het kalenderjaar en de plannen voor het komende jaar worden vermeld in een kwaliteitsjaarverslag.