Privacyreglement

Als praktijk gaan we zorgvuldig om met uw gegevens. Hiervoor is een privacyreglement opgesteld. Dit reglement is ter inzage opvraagbaar in de praktijk.